เกี่ยวกับเรา

บริษัทของเราก่อตั้งโดยทีมงานด้านบริหารจัดการและทีมวิศวกรและช่างฝีมือที่มีความสามารถ และประสบการณ์ความชำนาญในงานติดตั้งโดยตรงเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมในงานระบบต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรม เช่น
 • ตัดเลเซอร์
 • พับงานตามแบบ
 • เชื่อมงานตามแบบ
 • เชื่อมเลเซอร์
 • ระบบปรับอากาศ
 • ระบบระบายอากาศ และท่อลม
 • งานก่อสร้างและงานโครงสร้างเหล็ก
 • รับทำงานสแตนเลสตามแบบทุกชนิด
 • งานติดตั้งรางน้ำฝน และงานท่อน้ำฝน
 • รับติดตั้งงานโครงสร้างเหล็ก
 • Hood ระบายอากาศ, ท่อดูดควันต่างๆ
 • รับติดตั้งงานหุ้มฉนวนท่อน้ำเย็น ท่อไอน้ำ (Steam) และงาน Jacket สังกะสีหรืออลูมิเนียม

งานบริการติดตั้งงานท่อดักท์สไปร่อน

บริษัทของเราก่อตั้งโดยทีมงานด้านบริหารจัดการและทีมวิศวกรและช่างฝีมือที่มีความสามารถ และประสบการณ์ความชำนาญในงานติดตั้งโดยตรงเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมในงานระบบต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรม เช่น
 • งานระบบ, ท่อปรับอากาศ, ท่อลม, ท่อดักส์, ท่อดูดควัน / กลิ่น
 • ระบบปรับอากาศ โรงงาน, อาคาร, สำนักงาน, บ้านพักอาศัย
 • ท่อลมอ่อน (ท่อเฟล็กซ์) มีความยืดหยุ่นสูง
 • ท่อลมกึ่งแข็ง วัสดุทำจากอลูมิเนียม
 • หุ้มฉนวนความร้อน – เย็น ถังและ ท่อสตีม

นโยบายบริษัท

1.

คัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และเหมาะต่อการสร้างชิ้นงาน โดยสอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัท

2.

ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

3.

สร้างความตระหนัก รวมถึงจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ให้แก่บุคลากรของเรา ในด้านความสำคัญของนโยบายคุณภาพ ตั้งแต่ผู้บริหาร จนถึงสายการดำเนินงาน

4.

ตรวจสอบทุกขั้นตอนของขบวนการผลิตอย่างเคร่งครัด เคร่งครัด เพื่อรับรองการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

5.

เน้นการตรวจสอบคุณภาพและการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์

Target Market