235756482_1013421166075575_5184196911574394270_n

ติดตั้งงานเหล็กดัดระเบียง

ส.สุวรรณ สแตนเลสสตีล รับติดตังประตูแสตนเลส. ประตูเหล็ก รับติดตั้งรางน้ำฝน, ปล่องดูดควันระบายอากาศ ตามแบบ รับทำและรับซ่อมงานสแต...

Continue reading

pool01

ราวมือจับขึ้นสระว่ายน้ำ สแตนเลส

ส.สุวรรณ สแตนเลสสตีล รับติดตังประตูแสตนเลส. ประตูเหล็ก รับติดตั้งรางน้ำฝน, ปล่องดูดควันระบายอากาศ ตามแบบ รับทำและรับซ่อมงานสแต...

Continue reading

dumper

งานดัมเปอร์เปิดปิดลมสแตนเลส

ส.สุวรรณ สแตนเลสสตีล รับติดตังประตูแสตนเลส. ประตูเหล็ก รับติดตั้งรางน้ำฝน, ปล่องดูดควันระบายอากาศ ตามแบบ รับทำและรับซ่อมงานสแต...

Continue reading

stless_01

งานประตูสแตนเลส

ส.สุวรรณ สแตนเลสสตีล รับติดตังประตูแสตนเลส. ประตูเหล็ก รับติดตั้งรางน้ำฝน, ปล่องดูดควันระบายอากาศ ตามแบบ รับทำและรับซ่อมงานสแต...

Continue reading

rabaieakad (4)

งาน Rain Hood ระบายอากาศโรงงาน

ส.สุวรรณ สแตนเลสสตีล รับติดตังประตูแสตนเลส. ประตูเหล็ก รับติดตั้งรางน้ำฝน, ปล่องดูดควันระบายอากาศ ตามแบบ รับทำและรับซ่อมงานสแต...

Continue reading

tud_pub_mun (4)

งานตัด พับ ม้วน

ส.สุวรรณ สแตนเลสสตีล รับติดตังประตูแสตนเลส. ประตูเหล็ก รับติดตั้งรางน้ำฝน, ปล่องดูดควันระบายอากาศ ตามแบบ รับทำและรับซ่อมงานสแต...

Continue reading

stainless steel (9)

งานสแตนเลส

ส.สุวรรณ สแตนเลสสตีล รับติดตังประตูแสตนเลส. ประตูเหล็ก รับติดตั้งรางน้ำฝน, ปล่องดูดควันระบายอากาศ ตามแบบ รับทำและรับซ่อมงานสแต...

Continue reading

doodkwan (4)

ปล่องดูดควัน

ส.สุวรรณ สแตนเลสสตีล รับติดตังประตูแสตนเลส. ประตูเหล็ก รับติดตั้งรางน้ำฝน, ปล่องดูดควันระบายอากาศ ตามแบบ รับทำและรับซ่อมงานสแต...

Continue reading

tor_01 (6)

งานท่อ

ส.สุวรรณ สแตนเลสสตีล รับติดตังประตูแสตนเลส. ประตูเหล็ก รับติดตั้งรางน้ำฝน, ปล่องดูดควันระบายอากาศ ตามแบบ รับทำและรับซ่อมงานสแต...

Continue reading